Hjælp og triks til Premiere Pro CS

Dynamics effects

Dynamics

The Dynamics effekten indeholder et sæt af kontroller, der kan kombineres eller anvendes uafhængigt for at justere lyden. Brug enten de grafiske kontroller i Custom Setup view, eller justere værdierne i de enkelte parametre view. Denne effekt er tilgængelig for 5,1, stereo eller mono klip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AutoGate

Afskærer et signal, når niveauet falder til under den angivne grænse. Brug denne kontrol til at fjerne uønskede baggrund signaler i indspilninger, såsom et baggrund signal i en voice-over. Indstil porten til at lukke, når taleren holder, hvilket fjerner alle andre lyde. LED-displayet Farverne angiver portens mode: åben (grøn), attack eller release (gul) og lukket (rød). Brug følgende kontrolelementer for Gate:

Threshold

Specificerer niveauet (mellem -60 og 0 dB) som det indkommende signal skal overstige for at åbne porten. Hvis signalniveauet falder under dette niveau, lukker porten, for det indkommende signal.

Attack

Angiver den tid porten tager at åbne efter signalniveauet overstiger tærsklen

Release

Sætter tiden (mellem 50 og 500 millisekunder) som porten tager at lukke efter at signalet er faldet under grænsen.

Hold

Angiver den tid (mellem 0,1 og 1000 millisekunder) porten forbliver åben, efter at niveauet er faldet under grænsen.

SoftClip

Reducerer klipning lige som Limiter men bruger ikke hård begrænsning. Denne kontrol tilføjer en kant til nogle signaler for bedre at definere dem inden for en samlet mix.

 

 

Compressor

Afbalancerer dynamiske område for at skabe et ensartet niveau ved at øge niveauet af svage lyde og sænke niveauet af høje lyde. Brug følgende knapper til Kompressor:

Threshold

Indstiller niveau (mellem -60 og 0 dB), som signalet skal overstige for at påberåbe sig kompression. Niveau værdier der ligger under den tærskel er upåvirkede. Ratio Indstiller hvilket forhold kompression anvendes, op til 8:1. For eksempel: hvis indgangsniveauet er 5:1, og indgangs niveauet stiger med 5 dB, vil output kun stiger med 1 dB.

Attack

Indstiller tiden (mellem 0,1 og 100 millisekunder) som kompressoren tager for at reagere på et signal, som overstiger tærskelværdien.

Release

Angiver tiden (mellem 10 og 500 millisekunder) som det tager for forstærkningen at vende tilbage til det oprindelige niveau, når signalet falder under tærskelværdien.

Auto

Beregner release tid baseret på det indgående signal.

MakeUp

Justerer kompressorens udgangsniveau (mellem -6 og 0 dB) for at tage højde for tab i gevinst som følge af kompression.


Expander

Reducerer alle signaler under den angivne tærskel til den indstillede forholdet. Resultatet svarer til porten kontrol, men er mere subtil. Brug følgende kontroller med Expander:

Threshold

Angiver et niveau, som signalet skal falde under for at aktivere expander. Niveauer der overstiger tærsklen er upåvirkede.

Ratio

Indstiller den hastighed, hvormed signaler udvides, op til 5:1. For eksempel, hvis forholdet er 5:1 vil et niveau fald på 1 dB udvidet med 5 dB, hvilket resulterer i et meget hurtigere fald i signalet.

Limiter

Reducerer klipning i lydklip, der indeholder toppe i signalet. For eksempel, ved at udjævne toppe, der overstiger 0 dB i en lydfil er det samlede niveau for lyden ikke at blive reduceret under 0 dB for at undgå clipping. Brug følgende kontroller med Limiter:

Threshold

Angiver det maksimale niveau for signalet, mellem -12 og 0 dB. Alle signaler, der overstiger tærsklen bliver reduceret til samme niveau som tærsklen.

Release

Angiver tiden (mellem 10 og 500 millisekunder) som det kræves for at vende tilbage til det normale niveau efter et klip opstår.

Warp Stabilizer

Et fælles problem, der opstår med optagelser optaget på håndholdte kameraer er, at det kan være usikkert og ujævn, hvilket gør det vanskeligt at se. Den Warp Stabilizer, der blev indført i Adobe After Effects CS5.5 findes nu i Adobe Premiere Pro CS6, og er et utroligt avanceret stabilisering værktøj, der kan rette denne type optagelser så de ser ud som om den blev optaget med et sofistikeret kamera stativ.

Hvad der gør Warp Stabilizer så unik, er, at du normalt ikke behøver at ændre nogen af standardindstillingerne for at få et godt resultat. Den avancerede billedanalyse, som finder sted bag kulisserne i Premiere Pro gør alt det tunge arbejde for dig.


Stabiliserer et skud

1. Tryk på Shift +7 til at åbne Effects panelet.

2 Indtast warp i den grå boks så du hurtigt kan finde Warp Stabilizer effekten.

3 Vælg det rystede klip på tidslinjen, og dobbeltklikke på Warp Stabilizer effekten for at anvende den.

Warp Stabilizer effekten begynder straks at analysere klippet. Hvis ikke så klik på knappen Analyze. En blå bjælke hen over billedet i Program Monitor viser, at klippet bliver analyseret

4 Tryk på Shift +5 til åbne Effect Controls panelet. Clip analysen vises i antal billeder og procentdele. Når analysen er færdig, vises en orange bjælke hen over billedet, hvilket indikerer, at det bliver stabiliseret. Denne proces fortsætter automatisk i baggrunden, så du kan fortsætte med at arbejde på andre opgaver i Premiere Pro.

5 Når stabilisering er fuldført, kan du afspille klippet.

Standard opsætningen er:
Smooth Motion. Subspace Warp og Stabilize, Crop, Auto-scale.

Write-on

Et kort hvor en rød streg arbejder sig fra et punkt til et andet.

1 Indsæt kortet på Sequenceren. Træk slutpunktet til du har den ønskede længde på filmklippet.
Her 00:00:00 til 00:00:05:00.

2 I “Effects” rammens søgefelt indtastes “Write”

3 Marker med musen og træk effekten “Write-on” ned på “Sequenderen” “Her Kort 1.png” og slip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enkelt klik på kortet så det er aktiveret. Gå til det punkt hvor du ønsker at starte. Eks. ”00:00:00:10”

5 Åben ”Effect Controls”. Start med at vælge ”Color” (Her rød). Sæt tykkelsen af din streg ”Brush Size” (Her 4,0). Der kommer nu en rød prik på kortet. Med værdierne i ”Brush Position” finder du nu din start position på kortet. Når du har fundet din start position, klikker du på det lille stopur ved Brush Position. Der kommer nu en ”diamant” ved start tidspunktet.

6 Gu nu til enden på klippet. Eller der hvor du ønsker bevægelsen skal slutte. Ændre nu positionen til slut positionen. Nu er start og slut positionerne fastlagt, og du kan begynde at tilpasse ruten mellem start og slut.

Flyt markøren i Sequenceren fremad, når den røde markering forlader vejen, justeres den ved at ændre værdierne i Brush Position.

Interpret Footage

Hvis et klip som er optaget i 16:9, når det er importeret vises som et 4:3, kan det ændres til 16:9.


Vælg klippet i Projekt ruden. Højre klip på det.

Vælg Modify -> Interpret Footage.

Udfyld som vist.