Få en automatisk mail (engelsk-sproget), når Randers Filmklub's hjemmeside er blevet opdateret.
Vælg at se på hjemmesiden "ChangeDetection.com"

Registrering, som kun skal gøres én gang.
Under sign up skriv din e-mail adresse og tryk på "sign up".
(I din mail får du nu tilsendt en "confirmation code" fra ChaneDetection.com. Den skal anvendes når du fortsætter med at registrere dig på hjemmesiden.)
Skriv din "confirmation code" du modtog i din mail.
Vælg et password og gentag dette.
Sæt flueben i "I have read..." og tryk på "Submit".

Monitor a Page. Denne side skal oprettes for hver side, du ønsker overvåget.
"Welcome. Monitor a page".
"Page address": (Her skal man skrive adressen på den side man vil have overvåget).
Dette er et eksempel:
HTTP:// Randersfilmklub.dk/_aktiviteter/program.html
Tryk på "Next"
"Page Title" Randers Filmklub
"Alert Name" Her kan du beholde eller ændre det navn, du ønsker i den mail du vil modtage, når siden er blevet ændret.
I det følgende afsnit kan du angive, hvor tit og om hvad, du ønsker at modtage mails.
"Send alert up to" Sæt flueben ved "Day", hvis du ønsker en melding samme dag som der er rettelse til hjemmesiden. Vælg en anden periode, hvis du vil have mails mere sjældent.
"Only send alert if sizable change". Sæt flueben hvis du kun ønsker mail ved større ændringer. (Det vil sige ingen mail, for eksempel ved rettelser med blot et tal eller et bogstav).
"Only send alert if text ..." Sæt flueben ved tekst, der er tilføjet og/eller fjernet
"Submit page to public Directory" Sæt ikke flueben her. Ellers vil rettelserne blive publiceret for alle.
Tryk på "Create"
Så er alt klaret.

Hvis du vil have overvåget andre hjemmesider:
Tryk på "Monitor a page" øverst i skærmens højre side. Start med at udfylde "Monitor a page" igen..