I forbindelse med genslyngning af Kastbjerg Å, syd for Mariager Fjord, har Museum Østjylland i september-oktober 2015 foretaget indledende arkæologisk udgravning af resterne af en gruppe af sten- og trælagte oldtidsveje og vadesteder i Enslev Mose nær ejendommen Mosely.
Det arkæologiske arbejde i 2015 (overvågning, rekognoscering - forundersøgelse og indledende udgravning) er primært bekostet af Naturstyrelsen. Kulturstyrelsen har ydet supplerende bevillinger til konservering og naturvidenskabelige undersøgelser.

Museets samarbejdspartnere var:

Naturstyrelsen Himmerland. Møldrupvej 26. DK- Skørping.
Randers Kommune. Laksetorvet. DK-8900 Randers.
Mariager Fjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.
Nordjyllands Historiske Museum. Algade 48, DK-9000 Aalborg.
Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.
Kulturstyrelsen. H. C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V.
Lodsejer: Henning Fjordvald, Mosely, Fosevej 25, Enslev DK-8983 Gjerlev.
Forpagter og medlem af Kastbjerg Ålaug, Keld Svendsen, Brunhøjevej 2, Sem 9550 Mariager. Randersegnens Amatørarkæologer.
Dronefotograf Flemming Ørnbøll, Randers Filmklub.
Entreprenør Jakobsen og Blindkilde A/S, Drejervej 28, DK-7490 Aulum.

Du kan læse museets rapport her.

Kastbjerg å


Flemming Ørnbøll

Produktion: Flemming Ørnbøll