Nyhedsbrev december 2014

Det skete i november måned

12. november

Poul og jeg var i OK Klubben og fortælle om kirkefilmprojektet og vise eksempler fra forskellige kirker.

Der var mere end 100 fremmødte, men et meget beskeden salg – 7 dvd’er.


14. november

Var vi i Kærby og filme. Præsten var ikke meget inspirerende, så vi blev hurtigt færdig. Vi må så håbe, at Poul, kan få noget interessant ud af klippene.


20. november

Klubaftenen blev brugt til at vise filmene fra Råby og Sødring kirker for præst og menighedsråd. Ved gennemsynet fandt vi nogle små detaljer, og en talefejl, som vi besluttede at rette. Aftenen sluttede med, at vi fik bestilling på 50 dvd’er som skal leveres inden jul.


27. november

Klubaftenen blev brugt til at vise filmene fra Tvede, Linde og Mellerup kirker. Også her var der en talefejl, men da dvd’en ikke skal være færdig før til næste år, besluttede vi at vente med de nye optagelser til 2015.


Hvordan gik det så?

Så nærmer vi os årets afslutning, det er nu tid til at se på hvad vi klubmæssigt, har fået ud af året 2014. Det får vi sikkert en hel del mere at vide om til næste års generalforsamling.

 

Alt i alt har vi lavet mange optagelser, og vi har fået megen erfaring. Den erfaring er vi enig om, at vi skal bruge i de efterfølgende optagelser.

Klubaftenerne derimod har ikke levet op til vore ønsker, ikke fordi der har været mangel på fremmøde, men der har manglet ideer til emner, og personer som vil stå for arrangementer. Det bliver helt sikkert bedre i 2015.

 

Dette nyhedsbrev er så årets sidste. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for det kammeratskab, vi har i klubben, og den store opbakning ved kirkefilmsoptagelserne. Lis og jeg vil gerne ønske jer alle og jeres familie en rigtig god jul og et godt nytår.

Flemming