Nyhedsbrev februar 2015

Det skete i januar måned

Randers Søndre Provsti

Nu nærmer vi os afslutningen på Kirkefilm projektet. Efter mange opfordringer både fra klubbens medlemmer og privatpersoner har jeg taget kontakt til Randers Søndre Provsti, for at høre om de er interesserede i, at vi filme deres kirker.

Provst Hanne Hjørlund er meget interesseret. Hun  har hørt meget rosende omtale af vores arbejde, og vil meget gerne, hvis vi også vil lave film om Søndre Provstis kirker.

 

Nu er det naturligvis ikke nok, med at hun er interesseret, præster og menighedsråd skal også være med.

 

Hanne Hjørlund har fremlagt forslaget for provstiudvalget, som har tilsluttet sig enstemmigt.

 

Det bliver lige som da vi startede på Nordre Provsti. Jeg har sagt ja til at fremlægge forslaget ved Søndre Provsti’s budgetsamrådsmøde den 23. marts.

Læs mere under ”Det sker i februar måned”

Flemming


Landbrugsmuseet

Nu er vi så endelig blevet færdig med filmene til Landbrugsmuseet.

Dem som ønsker kørselsgodtgørelse, skal aflevere denne til Leif senest den 5. februar.

Skema kan downloades fra klubbens hjemmeside.


Grenå Foto- og Videoklub

På Grenaa Foto- og Videoklub’s generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget at opløse klubben med virkning fra 14/1-2015.

 

Baggrunden skal findes i et støt og fortsat faldende medlemstal og et dermed stadigt lavere aktivitetsniveau.

Det sker i februar måned

Generalforsamling

Husk at vi har generalforsamling den 5. februar kl. 20.00.


12. februar

Denne aften skal vi, inden vi siger ja til at fortsætte med at filme Søndre Provsti, prøve om ikke vi kan lave en plan for hvem der gør hvad.

Eks.:

Hvem får fragtet udstyret frem?

Hvem sørger for udstyret altid er klar til optagelse?

Alle batarierne er fuldt opladet?

Osv.

Efterlysning m.m.

Creative Commons

Der bliver i klubben tit talt om hvor kan man finde musik der ikke er ophavsret på ?

Det findes under noget der hedder Creativ Commons, det er kunstnere der har frasagt sig rettighederne til cc.large.jpgderes værker, det kan være musik, film, billeder m.m. disse værker kan frit bruges når bare man husker at  kreditere f.eks. musikeren i slutteksterne på en film og skriver

” CC ” dog må man ikke bruge værkerne til kommercielt brug.

På websiden:  www.jamendo.com/en findes der lige nu 400.000 forskellige musikstykker som frit kan benyttes.

Kopier linket herover og tryk på search og klik i søgefeltet så får du tre muligheder – genre – instrumenter – mood ( hvad musikken skal bruges til ) så er det bare at gå i gang med at lede efter musikstykket til din film – god fornøjelse. Jørgen

 


Ny regel for udlån i klubben.

Hvis man vil låne udstyr / film m.m. så skal man

hente udlånsbogen . Den ligger i det hvide skab.

Så skriver man ind hvad man vil låne og derefter

får man en fra bestyrelsen til at skrive under på udlånet.

 

Når man afleverer igen til en fra bestyrelsen

bekræfter han at det er afleveret tilbage efter udlån.

 

På denne måde er der orden i udlån af klubbens udstyr-filmarkiv m.m.

Poul


Nu var det ikke meningen, at nyhedsbrevene kun skulle være indslag fra bestyrelsen.

Har du noget som du dele med de andre medlemmer.

·          Tekstboks: Husk at hjælpe JørgenGode hjemmesider

·          Programmer

·          Nyheder

·          Ting som du vil forære væk eller sælge

·          Ting som du vil købe

For mit eget vedkommende, så har jeg en del gamle fotos fra Randers og nogle gamle film, som jeg gerne vil dele med andre, så kom frem med det.

Flemming


Interessant hjemmeside.

Her er en hjemmesider som jeg selv har besøgt meget.

www.dr.dk/bonanza

Her kan du gense og høre rigtig meget godt fra Danmarks Radio.

Prøv at skrive ”randers” i søgefeltet under ”Søg i Bonanza”.

Her får du så 25 hint om Randers.

Prøv at skrive et årstal. Eks. 1940.

Flemming