Nyhedsbrev juni 2015

Det skete i maj måned

7. maj

Den sidste klubaften blev både sjov og hyggelig .

Hans-Poul-Christian-Ole og Jan havde film med.

Vi fik snakket om, hvordan forårets program

var forløbet.

Der var så og sige gang i klubben og med fuld

opbakning af medlemmerne.

Vi er også flinke til at lave optagelse bag kameraet  på klubaftnerne.

En forespørgsel blandt medlemmerne om vi skal fortsætte  med de

meget travle aftner med opstilling / optagelser/ m.m. gav enstemmig tilslutning

om at fortsætte.

Vi sluttede aftenen af med varme pølser og brød.

Klubben var også vært med øl og vand.

 

En tak til alle som stod for en klubaften.

 

Til efteråret skal vi lave et studie med grøn skærm.

Hvis nogen har et grøn klæde vi kan låne så kontakt Poul

eller tag det med den første klubaften.

 

Poul

Det sker den 4. juli

Lørdag den 4. juli

”En dag med droneflyvning” (CENSURFRI)

 

Lørdag den 4. juli er du inviteret til Flemming på Krogagervej 44 i Enslev. Her får du mulighed for at flyve og filme med min drone.

Vi begynder kl. 9.30 med kaffe og rundstykker. Herefter flyver og filmer vi med dronen.

Kl.12 griller vi pølser, og hvis der er stemning for det, så starter vi dronen igen, når vi har spist.

 

Det er meningen, at vi hver især, eller flere, går sammen og laver en film med titlen: ”En dag med droneflyvning”.

 

Filmene ser vi på klubaftenen den 20. august. Vi laver en afstemning om hvilken film, der er den bedste.

Der vil være præmie til den bedste film og trøstepræmier til de andre film.

Husk at læse reglerne grundigt.

 

Tag dit eget kamera og en USB stik med den 4. juli. Inden vi går hjem, kopierer vi dine egen optagelser fra dronen over på dit USB stik.

 

Arrangementet kan blive udsat, hvis vejet ikke arter sig. Det må ikke regne og ikke blæse for meget.

cid:image009.jpg@01D097A0.9B30E9E0

Af hensyn til indkøb af fortæring er det nødvendigt med tilmelding.

Klubben betaler.

Send mig en mail inden den 1. juli.

flemming@oernboell.dk

Skriv også et tlf. nr. som jeg kan bruge, hvis vi må aflyse.

 

Flemming

Regler for filmen ”En dag med droneflyvning”

§1.   Reglerne for filmen ”En dag med droneflyvning” skal overholde samme regler som film tilmeldt til Jyllandsmesterskabet 2015.

§2.   Hvis blot 1 af deltagerne mener, at disse regler er tåbelige, træder §3 i kraft.

§3.   Hvis §2 er opfyldt annulleres §1.

 

 

Randers Søndre Provsti

I skreven stund har jeg fået tilbagemeldinger fra 2 kirker som gerne vil have, at vi laver en film om deres kirker.

Det er Enghøj Kirke og Hørning Kirke.

Flemming

Gode programmer, links m.m.

http://www.danskfilmskat.dk
Stream dine danske klassikere når du vil. Nordisk Film har en streamingtjeneste - Dansk Filmskat. Tjenesten viser udelukkende danske film fra år 1931 og frem. For på trods af de mange år bag sig, har Egon Olsen og resten af filmbanderne stadig en helt særlig plads i danskernes hjerter.
Tjenesten er ikke gratis
Jørgen

 

https://archive.org/details/movies
Moving Image Archive
Et film /  billedarkiv med gamle stumfilm, tvudsendelser, gamle klassiske film, m.m.
Kvaliteten på mange af filmene er ikke den bedste, og der er ikke noget på dansk.
Men prøv at kigge ind , det er en guldgrube.
Jørgen