Nyhedsbrev marts 2015

Det skete i februar måned

5. februar, Generalforsamlingen

Så har det atter været tid for afholdelse af generalforsamling. Det skete den 5. februar og 18 medlemmer var fremmødt.
Valgt til dirigent blev Ludvig, som efter at have konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, styrede ”slagets gang” resten af aftenen.

Formandens beretning.
Poul fortalte om de forskellige aktiviteter der har været  i klubben i 2014
hvoraf kirkeprojektet har været langt den største del. Nu er projektet ved at være ved vejs ende, og der er virkelig blevet produceret kirkefilm i 2014, det er blevet til hele 11. kirker. Fremmødet til optagelserne har været stort, og der har været et godt samarbejde mellem de aktive. Filmene er blevet positivt modtaget af de forskellige kirker hvor der kun har været småting der skulle rettes.
Gl. Estrup filmene er også blevet færdig, og det er et meget fint resultat som alle er glade for, også klubbens kasserer.
Filmen og musikken til Spillemandslauget er også blevet færdig, vi havde nogle af musikerne på besøg i klubben for at godkende filmen, og de var meget tilfredse med resultatet. Også et godt samarbejde her mellem de aktive, og speciel tak til Jan som har lagt et stort arbejde i produktionen af musik cd’en.
Der har været stor fremmøde på klubafterne, både på de almindelige aftener og på Pc-afterner. Der har dog været lidt problemer med altid at overholde det der var sat på programmet, Poul eftrlyste ideer til klubaftenerne.
I stedet for klubblad laver Flemming månedlige nyhedsbreve som ligger på klubbens hjemmeside, Flemming modtager meget gerne materiale til nyhedsbrevene.
Jyllandsstævnet i Odense forløb fint bortset fra alt det roderi med de mange regler, Poul opfrordrede aligevel medlemmerne til at tage med til stævnet i Århus i år.

Sluttelig takkede Poul bestyrelsen for deres arbejde, og medlemmerne for at tage del i de forskellige ting vi har lavet i klubben i året løb, og hjælpen med opstilling og nedtagning af udstyr på klubafterne.
Kassererens beretning.
Leif fremlagde et regnskab hvor klubben kom ud af året med et underskud, men regnskabet viste dog at klubben stadig har lidt på kistebunden.
Valg til bestyrelse og revisor.
Her var der tale om genvalg til alle poster, bestyrelse og revision ser herefter sådan ud :


Formand :          Poul Loch Jensen

Kasserer :          Leif Pedersen

Sekretær :        Jørgen Rasmussen

Best. medl. :     Flemming Ørnbøll

Best. medl. :     Henning Johansen

Suppleant  :     Per Kjeldsen

Revisor :         Bent Klippert Rasmussen

Revisorsuppleant  :   Lundgaard Bager

Indkomne forslag.
Erling Kristensen forslog en tilføjelse til vedtægterne, således at det fremgår hvornår disse er vedtaget og hvad de erstatter.
Der blev vedtaget følgende ordlyd til vedtægterne:
Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter af 27. marts 1996 og træder i kraft den 6. marts 2014.
Eventuelt.
Der var ikke noget til dette punkt.
Sædvanen tro afsluttedes aftenen med, at klubben var vært ved et par stykker smørrebrød og en øl eller vand.

Jørgen Rasmussen.


12. februar, Skal vi påtage os at filme kirkerne i Randers Søndre Provsti.

Vi havde en positiv snak, om vi skulle tilbyde at filme Randers Søndre Provsti’s kirker. Der var tilslutning fra alle 13 fremmødte medlemmer. Vi besluttede, at jeg fortsatte med at have kontakten med provstiet.

Angående fordelingen af opgaver afventer vi tilbagemelding fra de enkelte kirker.

Flemming Ørnbøll.


19. februar, Lyd

cid:image003.png@01D052B0.2EC68BF0Torsdag den 19 feb. Holdt jan Berrig et oplæg om mikrofonen og mixer.

http://youtu.be/GifElQ_wjBY

Oplægget indeholdt oplysninger om mic. Opbygning og hvordan den enkelte mic. Kan bruges i hverdagen.

Der blev afprøvet hvordan den enkelte mic. Skulle bruges blandt anden forskellen på Dynamisk og Kondensator mic. Også forskellen på batteridrevet mic og fantom power med 48v som skal leveres fra enten mixer eller Camara for at få kondensator mic til at virke.

Efter oplægget kunne man i to grupper afprøve teorien i partis ved at optage et lille nyheds indlæg med både simpel dynamisk mic. I studiet samt trådløs og kondensator mic til interview. Til sidst skulle man indtale hen over filmen med en mixer tilkoblet pc eren.

Man fik også vist flere film so illustrerede forskellen på brugen af forskellige mic,

http://youtu.be/2R0QRyPxnhQ

han har også flere andre film som kan være interessante for os.

https://www.youtube.com/channel/UCvsCvArJ8fI73NeKAOJKbyA

nogle efterspurte links til hvor man kunne købe den optager som blev vist i filmen.

http://www.danguitar.dk/product/zoom-h1-handy-audio-recorder-2373/

Også trådløse mic sæt til billige penge her er linket

http://www.danguitar.dk/product/pasgao-pr-50r-traadloest-klemme-mikrofon-saet-3192/

Jan Berrig.

 

Det sker i marts måned

5. marts

Tegnefilm - dukkefilm. Vi vil prøve at lave nogle små korte film enten med trædukker eller med tegnede figurer.


12. marts

Vi får besøg af forstanderen på Randers Klosterkirke, som skal gennemse og godkende optagelserne til dvd’en.


25. marts

Vi får besøg af præsten fra Udbyneder, Havndal og Kastbjerg kirker. Hun skal gennemse og godkende optagelserne til alle 3 kirker.

Gode programmer, links m.m.

Videopad

Hvis nogen er interesseret i Videopad redigerings programmet er her adressen for download. I søgemenuen for google, eller andet søgeprogram, skrives blot videopad, og der kommer en download menu frem, her følges proceduren for download og installations filen bliver hentet ind i mappen overførsler. Herfra installeres programmet, pas på de extra filer der følger med, hvis man ikke er interesseret i dem.

Hans Hundborg.

 


Månens billede.

 

 

Jeg skal som nævnt stå for Månens billede i Cykelbørsen fredag den 6 marts, alle er velkomne til at deltage, det foregår i Cykelbørsen Vestervold 24 kl. 17.00 og varer ca. en ½ - 1 time.

Er man interesseret i yderligere information om Claus Ørsted og Cykelbørsen kan man søge på nettet under Cykelbørsen Randers.

Hans Hundborg.

 

 

 

 


Defishr.

Jeg har lige set en demo af noget software til rettelse af fiskeøje effekt på bl.a. drone kameraer.

www.prodad.com

Programmet hedder ”Defishr”

Det var måske noget?

Leif Pedersen.

 

Jeg har prøvet programmet.

Det er meget let at bruge. Prisen er 99$.

Flemming Ørnbøll.


Interessante hjemmesider.

Her er en hjemmesider som jeg selv har besøgt meget.

www.dr.dk/bonanza

Her kan du gense og høre rigtig meget godt fra Danmarks Radio.

Prøv at skrive ”randers” i søgefeltet under ”Søg i Bonanza”.

Her får du så 25 hint om Randers.

Prøv at skrive et årstal. Eks. 1940.

Flemming Ørnbøll.

dansk filmskat.jpghttp://www.danskfilmskat.dk/
Stream dine danske klassikere når du vil.
Nordisk Film har startet en ny streamingtjeneste - Dansk Filmskat.
Tjenesten viser udelukkende danske film fra år 1931 og frem. For på trods af de mange år bag sig, har Egon Olsen og resten af filmbanderne stadig en helt særlig plads i danskernes hjerter.
Den første måned er gratis.

Jørgen Rasmussen.