Nyhedsbrev august 2016

Optagelser

Lørdag den niende juli var der igen droneflyvning, denne gang i Enslev mose hvor Flemming tidligere havde lave optagelser til Museum Østjylland.

Vi startede med kaffe og rundstykker hos Lis  og Flemming, derefter kørte vi til Enslev mose for at flyve med Dronen, så vidt jeg husker var det Poul der startede flyvningen, og det kan i læse mere om på klubbens hjemmeside idet der er en fuldstændig beskrivelse af det yderst dramatiske forløb, Dronen var væk, men så fik vi meddelelse fra en Svensk Radarstation at vi vist var på afveje, det lykkedes Flemming at finde Dronen da den passerede Udbyhøj og så blev den guidet til bage, men i en let havareret tistand.

 

Dronen blev repareret og flyvningen kunne fortsætte, der blev filmet en del optagelser af genslyngningen af Enslev å og omkringliggende arealer, disse indgår nok i efterårets mange film om Dronedagen.

 

Vejret var tørt, men med en frisk vind, så den lille drone kom på arbejde, men trods dette blev der leveret fine og rolige optagelser. Optagelserne blev overført til USB Stick så alle kunne få deres optagelser med hjem, horisontlinen på optagelserne var lidt buet, så Flemming har efterfølgende rettet dette op og lagt de nye optagelser i  DropBox så alle på deres mail kan få disse ved at installere DropBoxen, der er link til denne så det skulle kunne fungere upåklageligt.

 

Så var grillen i mellemtiden bleven opvarmet så der var pølser med brød, øl og vand til alle, og det var tiltrængt efter den barske tur i mosen, batterierne blev opladet til en ny Droneflyvning efter middag.

 

Den næste flyvning foregik i Lis og Flemmings veltrimmede have, men der var nogle der syntes at et af træerne trængte til lidt studsning, så Dronen måtte klare dette, den endte desværre højt oppe i træet og en redningsaktion blev iværksat, men efter en justering kunne den flyve igen.

 

Dagen sluttede med kaffe og dejlig kage, en stor tak til Lis og Flemming for det dejlige arrangement, alle syntes det var en dejlig, spændende og vellykket dag.

 

NB! Det blev beslutte at den første lørdag i juli måned fremover skulle danne rammen om et eller andet arrangement for Klubbens medlemmer. 

Hans Hundborg.


 

Program efterår 2016

Den 4. august.

Opstart af efterårs sæsonen med lidt af hvert dvs. vi gør lokalet klar og fortæller om hvad efteråret byder på i klubben. Måske snak om film ide til Jyllandsstævnet.

 

Den 11. august

Denne aftens program er der gennemsyn af kirkefilm uden tekster da vi skal

se om billede og lyd hænger sammen. Positiv kritik modtages gerne.

 

Den 18 august

Der følges op på kirkefilmene.

Vi skal se på hvor personer ser bedst ud på filmene. Billedet udseende, Billedbeskæring, forskel på zoom og nærbillede, panorering både med og uden kran, det du ikke ser i søgeren m.m. Husk hvad præsten fortæller om.

Hvad er vigtigt for optagelserne og hvad er ikke nødvendigt at optage.

 

Den 25. august

Drone film konkurrence.

Der blev flittigt optaget både med og uden Drone så der er ingen undskyldning for ikke at deltage.

De medlemmer der var på ferie kan komme og være dommere så er vi sikker på at det går rigtig til.

Der en flaske vin til vinderen.

Hvis der er over 6 stk. film giver klubben en omgang.

 

Den 1 .September.

Pc / kirkeaften.

 

Den 8. september

Opstart på planlægning af film i lokalet. Har du en ide til Film til jyllandsstævnet.

Gennemgang af de nye kameraer.

Trådløs mic. m.m.

Den 15 september

Pc /kirkeaften.

 

Den 22. september

Filmoptagelse med grøn skærm.

 

Den 29. september

Pc /kirkeaften.

1 Randers Filmklubs vejhjælpPoul Loch


 

megafon[1]     Formandens røst!

Så starter klubben igen op efter ferien. Der er lavet et program ud fra at der er nogle medlemmer der ikke er kommet hjem fra ferie.

Sommeren bød på optagelse af 2 kirker som skal godkendes, se program.

Vi var også ude ved Lis og Flemming hvor vi skulle lære mere om at flyve med hans Drone.

Undertegnede sendte Dronen så langt væk at jeg næsten havde film fra hele Djursland.

Med Flemmings hjælp kom den sikkert hjem så andre klubmedlemmer også kunne prøve at flyve med den.

En dag som vi besluttede at gentage næste år.

Har nogle en ide hvor vi kan flyve næste år ?

Tak til Lis og Flemming for en dejlig dag med Morgen mad og grill samt øl og vand.

Har du film som vi skal se på klubaftenen, så aflever den til formanden.

Ideer til film modtages gerne.

Husk Jyllandsstævnet Horsens.

Poul Loch


Jyllandsstævnet 2016

Stævnet afholdes af Horsens Videoklub søndag den 30. oktober.

Du kan læse mere om stævnet på: hsvk.dk