Har du problemer med at se denne e-mail, kan du Se denne e-mail i din browser

 

 

 

Nyhedsbrev august 2018

                                         Nyt

 

Fremover har vi lokalerne fra Kl. 19.00 til 23.00.


Den 9 august er første klubaften . Lokale 8+9+10

 

Her vil vi snakke lidt om efterårets program.

Vi fortsætter planlægningen af serien Filmhistorie. Vi er kommet til tiden med Vhs bånd.

Vi skal have tjek på computerne dvs. styr på ledninger/ måske have ryddet op og renset dem så de bliver

hurtigere.

Over før film / filer på ekstern harddisk

Lave forbindelse fra alle computere op til tv.

Husk film er altid velkommen på klubaftnerne.

Efteråret byder også på Årets Niels-Jyllandsstævne i Århus og Juleafslutning.


Den 16 august.

 

Pc aften.

Der fortsættes med at gennem gå pc’erne.

Eventuelt kan vi vise noget billede redigeringer.

Film under kaffen.


Den 23 august. Lokale 8+9+10

 

Planlægning/ optagelse af Klubfilm.

Da s.8 mm. Film begyndte at forsvinde fra markedet kom Vhs perioden dvs. 3 timers optagelse på

Videobånd som kostede ca. 40.kr hvor 3½ minut på film kostede uden lyd 145. kr.

Vi vil beskrive denne periode på film.


Den 30 august

 

Pc aften.

Har vi de rigtige programmer på pc’erne?

Hvordan skal Projektoren forbindes/opstilles fast.

Forslag modtages.

 


Jan’s link

Når kameraet skal være det rigtige mærke og med de helt rigtige funktioner, så går man ikke ned på udstyr til sin drone, om vægten det skal nok gå

 


Filmstafetten

Bolden ruller

Der er foreløbig 4 der har lavet film. Lån filmene og bolden med hjem og lav en fortsættelse.

Alle aldre kan deltage.

 

 

SPÆNDENDE

 

 

http://randersfilmklub.dk mailto:mail@randersfilmklub.dk