Har du problemer med at se denne e-mail, kan du Se denne e-mail i din browser

 

Nyhedsbrev marts 2019

cid:image003.png@01D4CF37.DDD2AEF0Sidste nyt!

Jyllandsstævnet bliver afholdt i Odense.

Stævnet afholdes i klubbens lokaler.

Forventet deltager antal er ca. 30 personer.

Så kan det ikke blive mere hyggeligt, i lokale som passer til deltagerantal.

 

Konkurrence regler.

Har klubberne evt. ændringer bedes dette meddelt Odense snarest.

Det kan vi snakke om efter den ekstraordinær generalforsamling d. 7 marts.


 

Klostergades Videoklub har meddelt, at de trækker sig for at deltage i Jyllandsstævnerne.

Grunden til at der er truffet denne beslutning, er at der blandt medlemmerne, ikke længere er interesse for en deltagelse, da der kun er et af vores medlemmer, som har tilkendegivet en positiv holdning til fortsat samarbejde omkring Jyllands Stævnet.

En anden grund er at vi i klubben, er godt oppe i årerne.

Vi har en gennemsnitsalder for klubben medlemmer på 79,8 år.

 

Klubben siger tak for det gode samarbejde, og vil fortsat gerne have kontakt med klubberne om fremtidig godt samarbejde.

 

På bestyrelsens vegne.

Formand.

MVH. Ole J. Frederiksen


 

Kamera tjek.

 

Nyt Nyt Nyt!

 

Jan Berrig og Poul Loch Jensen deltog i Fritidscenterets årlige valg møde.

Der om mere information i klubben om mødet.

Jan blev valgt ind i bestyrelsen.cid:image002.jpg@01D4CF38.D9CD5DE0  Hjælp søges!

Vi skal i gang med at lave lydstudiet og oprettelse af  film og udstyrs arkiv.

Jeg vil helst, at vi kunne mødes om dagen, så det ikke går ud over klubaftnerne.

Jeg deltager naturligvis.

Med hensyn til adgang om dagen har jeg en løsning, så alle medlemmer kan komme ind.

Enten alene eller flere.

Jeg forventer at kassereren, er indforstået med at klubben dække omkostningerne og også til mad og drikke under arbejdet.

Poul


 

Producer for en aften . Poul stod for denne aften.

 

Jeg havde planlagt at nogle medlemmer, skulle fortælle om deres tilgang til klubben.

Forberedelse til denne aften lavede jeg hjemme, dvs. jeg lavede tilmeldingsskema til de forskellige opgaver Lys, lyd, kamera, studievært mm.

Tilmelding til de forskellige opgaver var hurtigt overstået. Alle var med på ideen.

 

Det næste skema var et foto med opstilling af lys og kameraer foran grøn skærm.

 

Alle fik  udleveret et skema med de 10 spørgsmål.

Studieværten ( Hans Hundborg ) fik hans spørgeskema på fotopapir så det ikke lavede støj under optagelsen.

Alle på produktionsholdet vidste hvad spørgsmål der blev stille. En stor fordel.

 

Erling blev valgt til at betjene klaptræer.

Det klarede han til ug. Må snart være udlært i at bruge det.

 

Det sidste skema var om start på optagelse.

Regler:

Ro på settet:          Dvs TI stille.

Klar til optagelse: Dvs. Lyd og kameraer optager og der meldes klar.

Annoncering:         Dvs. Klapperen går frem foran kameraerne og annoncere optagelsen.

Der bliver sagt værsgo og efter 5 sek. starter de medvirkende foran kameraet.

 

Optagelsen fortsætter, til der bliver sagt tak.

 

Jeg kan anbefale denne fremgangsmåde. Nemt at styre og alle vidst hvad de skulle.

 

Jeg fik ud af denne aften som producer, at et godt hjemmearbejdet virker.

Alle medlemmer kom godt i gang, og vidste hvad de skulle lave.

Der blev optaget 4 film. Denne aften.

 

Tak til alle som medvirkede den aften, hvor jeg bestemte det hele.

 

Tak til Bager og Jørgen Jensen for at stå for kaffen denne aften.

 

Poul


28. februar

Sådan fjerner man rystelser fra et filmklip.

Vi bruger forskellige programmer til at redigere vores film med.

Derfor har vi besluttet at tage emner op og vise, hvordan man kan gøre det på de tre redigeringsprogrammer, som medlemmerne bruger.

Første aften valgte vi fjernelse af rystelser på et filmklip.

Flemming brugte Premiere Pro, Hans Casablanca og Jan Pinnacle.

Alle tre programmer var lette og overskuelige, og resultaterne var meget ens.

Pinnacle havde lidt flere indstillings muligheder.

Næste emne er ikke besluttet endnu.


 

Husk Rander Filmklub har 50 års jubilæum den 27 marts 2019.

http://randersfilmklub.dk mailto:mail@randersfilmklub.dk