(Optional) This text will appear in the inbox preview, but not the email body.
Nyhedsbrev februar 2021
1. Generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling så snart Fritidscentret åbner.
Der kan allerede nu indsendes forslag til bestyrelsen.

2. Kameraaften.
Denne aften bedes medlemmerne tage deres kamera med.
Formålet er at se, hvordan kameraerne virker.
Vi hører af og til, at nogle siger. ”Det kan mit kamera ikke”.
Får du nok ud af kameraets muligheder?
Optagelse på kort, harddisk, bånd og kortstørrelse mm.
Hvad er forskellen på optagelser i autofokus kontra manuel?
Tilslutning af ekstra mikrofon mm.

3. Klubkamera aften.
Aftenens program omhandler betjening af klubbens kameraer.
Hvor sidder knapperne, og hvad bruges de til?
Opstilling, indstilling, betjening, find motiv og displayindstilling mm.
Personers placering i billedet, autofokus og manuel indstilling.
Tilslutning af ekstra mikrofoner.
Indstilling og brug af trådløse mikrofoner.
Overspilning af kort til pc samt sletning af kort.

4. Vi starter produktionen af ”Lyset fra Nordstjernen”.
Poul, som skal være instruktør på filmen, gennemgår manuskriptet, fortæller om arbejdsgangen, og om hvordan han vil have den optaget.
Der skal vælges skuespillere. Alle kan deltage.
Rekvisitter til filmen findes frem.
Der skal vælges medlemmer til betjening af kamera, lyd og lys.
Der laves prøveopstilling af udstyr samt lydprøver mm.
Opsætning af monitor så instruktøren kan følge med i, hvad der optages.

5. Om klipning af kirkefilm.
Øve aften på pc’er.
Klubbens seneste opgave er en optagelse af en julegudstjeneste, som er optaget med 4 kameraer.
Filmen er klippet af Poul på Casablanca, og Flemming har lavet teksterne på Adobe Premierer Pro.
Poul og Flemming fortæller om arbejdet med filmen.
Vi tager filmklip/ scener fra de 4 SD kort og indlæser dem på Pinnacle og Adobe Premiere Pro.
Der laver vi en færdig sekvens.
Formålet er at se, hvordan man laver filmen på de forskellige programmer.

6. ”Lyset fra Nordstjernen”.
Opstart af optagelse af film.
Denne aften er det vigtigt, at skuespillerne møder op.
Aftal med Poul om du / I kan komme, så han kan tilrettelægge aftenens optagelser.
Husk at der skal tages billede af skuespillerne.

7. Optagelse med mobiltelefon.
Aftenens program er, hvordan man indstiller, optager og indlæser filmene i klubbens pc’er.
Har du optaget i højformat eller 16- 9?
Køre du højeste kvalitet?
Lydoptagelse på telefonen.
Hvad fås der af tilbehør til mobilen?

8. Filmoptagelse af ”Lyset fra Nordstjernen”.
De optagne scener fra sidste filmoptagelse gennemses, og derefter genoptages filmproduktionen.

Sommerudflugt planlægges lige så snart, det er muligt.
Der er ikke sat dato på klubaftnerne, da vi endnu ikke ved, hvornår Fritidscentret åbner igen, og hvornår forsamlingsforbuddet bliver ophævet.
Så snart vi ved det, vil der blive sendt en mail rundt med de endelige datoer, samt klubprogrammet lægges på vores hjemmeside.
Som det ses af programmet, udgår rene pc aftner.
På bestyrelsesmøde 10/2 blev det vedtaget, at alle møder fremover i klubben, er klubaftnen.
Brugen af pc indgår herefter i ca. hver anden klubaften.
Dvs. at brugen af pc indgår i aftenens program.
Har man et problem med sin egen pc’ers program eller lignende, hjælper vi ligesom vi plejer.
Tak for indkomne forslag til klubaftner fra medlemmerne.

Poul
Vis som en webside
Randers Filmklub
Fritidscentret, lokale nr. 10 (1. sal), Vestergade 15, 8900 Randers.