Hvem er vi?

Filmklubben i Randers blev stiftet i 1969 da to aftenskolehold i smalfilm fra 1967 og 1968 syntes de ville have mere ud af såvel det filmiske som det kammeratlige samvær. Klubben blev stiftet den 27. marts 1969 og fik navnet “Niels Ebbesen” navngivet efter Randers store helt, siden har klubben siden ændret navn til Randers Filmklub.

I starten var der både aktive og passive medlemmer, ca. 40 i alt, men det er senere blevet ændret så der nu kun er aktive medlemmer. Medlemstallet har i de sidste år ligget på omkring 20.

Siden klubbens start har Randers kommune stillet gratis lokaler til rådighed i byens kulturhus. I 1997 skiftede klubben til nye lokaler i fritidscenteret i Vestergade.

Klubben har mødeaftener året rundt bortset fra 3 måneder om sommeren. På mødeaftener har vi som regel et emne som den aften går med.

Det meste produktive videoarbejde foregår dog hos medlemmerne i fritiden. I hold på tre fire stykker producere vi film om mange vidt forskellige emner: turistfilm, dokumentarfilm, reklamefilm, begivenheder, musikvideoer osv. Klubben har alt det udstyr der skal bruges til at lave kvalitets digitalproduktioner.

En gang om året afholder vi “Årets Niels” konkurrencen. Her konkurrerer medlemmerne om hvem der har lavet den bedste film i årets løb. Præmierne til vinderne bliver overrakt ved vores årlige fest (Årets Niels festen).

I December måned holder vi en hyggelig juleafslutning for medlemmer og ledsagere.

Alle er velkommen til at kigge ind på de aftener vi har møde.

Et medlemskab koster 250 kroner årligt.